Co jest najważniejsze w chrześcijaństwie?

Dziś, w którąś tam zwykłą niedzielę w ciągu roku, padają w kościołach najważniejsze słowa. Mówi św. Paweł:

Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida.
On według Ewangelii mojej powstał z martwych.

Nie ma w całym chrześcijaństwie ważniejszego przekazu, ważniejszej wiadomości, ważniejszej sprawy, niż głoszenie i życie tym, że Jezus Chrystus zmartwychwstał.

Przed pustym grobem

Bez wiary w zmartwychwstanie chrześcijaństwo nie ma żadnego sensu. Św. Paweł jest pewny:

Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy.
Jeśli trwamy w cierpliwości, z Nim też królować będziemy.

Wiary i cierpliwości (w wierze) życzę Szanownym Czytelnikom i sobie.

 

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj